Het waarborgen van de privacy is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. Door de informatie en de diensten op www.my360.be en haar subsites te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Verantwoordelijke voor verwerking

Medialife bv verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, freelancers en leveranciers. Bepaalde gegevens dienen uitdrukkelijk te worden meegedeeld en andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door ‘cookies’ die informatie verzamelen (zie cookie policy).

De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van Medialife bv, Walter Thijsstraat 2 in Hasselt.

Medialife bv is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die worden verzameld via de website en/of andere kanalen en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren.

Gebruik van uw gegevens

Medialife bv tracht steeds duidelijk toestemming te vragen voor het gebruik van de door u opgegeven persoonsgegevens op het ogenblik dat u deze aan ons verschaft zoals (bv. bij het verzenden van bepaalde formulieren). In sommige gevallen kan Medialife bv deze toestemming afleiden uit uw acties en gedrag (bv. het actief openen van meerdere nieuwsbrieven zonder zich expliciet uit te schrijven via de uitschrijflink).

Ook in het kader van de uitvoering van een wettelijke overeenkomst, het nakomen van een verplichting of de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Medialife bv, kunnen wij uw gegevens verwerken. Medialife bv zal steeds uw belang, rechten en vrijheden in overweging nemen en kijken of deze niet zwaarder doorwegen.

Uw gegevens (met uitzondering van gevoelige persoonsgegevens) kunnen worden gebruikt voor de verkoop en promotie van onze diensten en om u op de hoogte te houden van zowel onze activiteiten als die van zusteronderneming Medialounge VOF. Bij het ontvangen van nieuwsbrieven via e-mail heeft u steeds de mogelijkheid om uw voorkeuren aan te passen of definitief uit te schrijven.

Uw contactgegevens kunnen gebruikt worden om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of e-mail.

Alle uitdrukkelijk verzamelde gegevens zijn toegankelijk en worden uitgewisseld met Medialounge VOF, het foto-agentschap dat aanvullend samenwerkt met Medialife.

Medialife bv is in geen enkel geval aansprakelijk voor het gebruik dat derden van uw gegevens maken.

Inzage en correctie van gegevens

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn.

U heeft via gdpr@medialife.be steeds recht op inzage, verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgifte van uw gegevens.

Medialife bv zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld.

Overdracht van gegevens naar buitenland

Door de informatie die op u betrekking heeft te verstrekken gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens overgedragen kunnen worden naar servers buiten België voor de verwerking hiervan. Dit is steeds gerelateerd aan de overeenkomst die wij met u hebben. Medialife bv waakt steeds over de manier waarop deze externe gegevensverwerkers met uw data omgaan.

Beveiliging

Medialife bv zorgt voor een gepaste en veilige administratieve, technische en fysieke verwerking van persoonsgegevens en voorziet veiligheidsmaatregelen die beschermen tegen onopzettelijk, onwettig of ongeoorloofd verlies, wijziging, toegang, onthulling, gebruik of vernietiging. Voorbeelden van deze maatregelen zijn een interne policy voor het personeel, toegangscontrole tot de bedrijfsgebouwen,… .

Algemeen

De verwerking van de persoonsgegevens binnen Medialife bv is onderworpen aan het Belgisch recht.

Deze privacy policy wordt regelmatig geüpdate. Hiervan wordt u niet op de hoogte gebracht als anonieme bezoeker van onze website. De laatste bijwerking gebeurde op 1 december 2020.

Voor vragen of verzoeken kan u ons contacteren via mail op gdpr@medialife.be.